Privacy & Legal |

Štednja energije i svijest o ekologiji

Obnovljivi izvori i poticaj na njih.
U posljednjih nekoliko godina sazrijela je osobito u zapadnim zemljama, svijest prema korištenju obnovljivih izvora energije i resursa okoliša, uzimajući u obzir potrebe budućih generacija.
 
Izbori ove vrste nužno moraju pogodovati korištenju obnovljivih izvora energije (solarna energija, vjetar, geotermalna ..) u usporedbi s onim izvorima energije namijenjenim - prije ili kasnije - da nestanu, kao što su fosilna goriva, jednom zauvijek.
 
Da spomenemo samo nekoliko primjera, 2009. godine 72% novih zgrada izgrađenih u Švicarskoj je opremljena toplinskim pumpama za  grijanje i proizvodnju tople vode u cijelosti. U istom razdoblju u Finskoj, ugradnja toplinskih pumpi porasla je za 76%, u Francuskoj 46%, Njemačkoj 30%, u Hrvatskoj za samo 5%.
 
Ako su zemlje objektivno hladnije, stoga u potencijalno nepovoljnom položaju u odnosu na Hrvatsku, izabrali ovu tehnologiju, znači da je će fosilna goriva u budućnosti  biti napuštena u korist obnovljivih izvora energije.
 
Usljed tih izbora,  i mediteransko područje i naša zemlja polako počinju da koriste nove tehnologije za postizanje udobnosti, zahvaljujući snažnim poticajima koje provodi Europska unija.
 
Već nekoliko godina europske vlade potiču korištenje obnovljivih izvora energije i izgradnju zgrada u klasi A kroz financiranje i isplate doprinosa za pojedince koji žele promjeniti svoj pristup zaštiti okoliša.